MIDOSUJI NAGAHORI REPORT No.58 (Aug.22.2023)
MIDOSUJI NAGAHORI REPORT No.57【40周年記念号】(Dec.06.2022)
MIDOSUJI NAGAHORI REPORT No.56(Aug.31.2021)
MIDOSUJI NAGAHORI REPORT No.55(Aug.3.2020)
MIDOSUJI NAGAHORI REPORT No.54(Jan.24.2020)
MIDOSUJI NAGAHORI REPORT No.53(Oct.11.2019)
MIDOSUJI NAGAHORI REPORT No.52(Apr.23.2019)
MIDOSUJI NAGAHORI REPORT No.51(Oct.12.2018)